Weer volop lessen bij De Binderij nr 9(literatuurwijk) Vrij parkeren!

Algemene voorwaarden SHIVA OHM YOGA en Do's & Don'ts

Do's & Don'ts

  • Uiterlijk 5 min voordat de les begint binnen zijn zodat niemand gestoord wordt wanneer de les begint. (de zaal is 10 min van te voren open)
  • Zoveel mogelijk in stilte binnenkomen. Op je matje mag je alvast wat meer tot rust komen voordat de les begint (iets meer in jezelf terugtrekken).
  • Na de les proberen zolang mogelijk de fijne stilte die ontstaat in jezelf vast te houden (mocht er toch gesproken worden, dan graag luchtige onderwerpen, zodat een ieder met een fijn gevoel weer richting huis gaat)
  • Geef jezelf en de ander de ruimte de yogales optimaal te mogen ondergaan
  • Te veel parfum kan de lucht in de ruimte verzwaren wat niet bevorderlijk is bij de ademhalingsoefeningen; wees mild in je gebruik daarvan
  • Tassen graag zoveel mogelijk bij het keukentje plaatsen om de ruimte zo netjes mogelijk te houden
  • De strippenkaarten graag voor de les al op de plank neerleggen(bij het boxje) zodat ik deze meteen kan aftekenen na de les (minder rommelig)

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.

1.2 De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling:

2.1 de deelnemer dient vooraf (of uiterlijk de eerste week na de start van de kaart) te betalen voor een 3 maandenkaart, waarmee hij/zij 13 weken lessen kan volgen. Dit kan contant of middels overmaking op reknr NL54 INGB 0006638795 t.n.v. Shiva Ohm Yoga. Op de 10 rittenkaart staat dan een einddatum vermeld.

2.2 deze kaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur van 3 maanden, een of meerdere keren per week de les te volgen op de diverse lestijden.

2.3 deze 3 maanden zijn niet overdraagbaar.

2.4 indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip/dag, binnen de periode van je yoga kaart.

2.5 De 10 rittenkaart komt te vervallen 3 maanden nadat de kaart is afgegeven, het recht op het volgen van lessen komt dan te vervallen

2.6 Abonnement: een periodiek abonnement(maandelijks) die door de klant wordt betaald voor het volgen van wekelijkse lessen(1 of 2 keer lessen p/w)

2.7 Abonnementen worden voor een periode van minimaal 3 maanden afgesloten plus 1 maand opzegtermijn.

3. Verlenging en opzegging:

3.1 iedere deelnemer is automatisch ingeroosterd in het lesrooster.

3.2 verlengen van een kaart is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is, dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/besproken.

3.3 Een 3 maanden(10 ritten) kaart is 13 weken geldig en wordt automatisch verlengd! Kaarten lopen aansluitend door. Tenzij er (uiterlijk) 2 weken voor het einde van de kaart, is aangegeven dat de deelnemer de lessen (tijdelijk) stop wilt zetten.

3.4 Om lessen in te halen wordt een 3 maanden(10 rittenkaart) niet verlengd.

3.5 Een maandkaart is 4 of 5 weken geldig(gelang de maand) en is niet verlengbaar.

4. Kleding en handdoek:

4.1 het dragen van schoeisel in de yoga-zaal is niet toegestaan.

4.2 het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens de mat oefeningen. Dit geldt met name voor de liggende houdingen.

5. Drinken en eten:

5.1 in de yoga-zaal is het niet toegestaan om te eten.

5.2 drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

6. Feest en vakantiedagen en annulering van lessen:

6.1 op feestdagen zal de studio zijn gesloten, dit zal tijdig worden aangegeven op de website en in de studio.

6.2 de vakantiesluiting van de studio wordt aangegeven op de website en in de studio.

6.3 tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Voor enkele dagen worden kaarten niet verlengd; bij Shiva Ohm Yoga worden er 7 lessen per week (5 dagen in de week) gegeven, zodoende zijn er veel mogelijkheden om lessen in te halen.

 

Heel veel verdieping en bewustzijn toegewenst.

Namaste,

Reshma

FaLang translation system by Faboba